Prečo dekontaminovať lak na vašom aute?

Po dôkladnom umytí a čistení exteriéru vozidla očakávame, že sa na vozidle nenachádza už žiadna nečistota. Avšak pri bežnom používaní vášho vozidla sa kontaminácii laku nevyhnete. Jediným spôsobom zabránenia kontaminácie je pravidelná dekontaminácia laku vozidla a následné ošetrenie či už voskom, alebo konzervantom. V bežnom používaní vozidla sa stretávame s kontamináciou ako napríklad náletovej hrdze, živicou zo stromov, asfaltom, zvyškov pneumatík, brzdného prachu. Autokozmetický priemysel pre tieto dôvody vyvinul niekoľko účinných odstraňovačov.


CLAY BAR (hlinená tyčinka)


Clay bar slangovo nazývaný aj hlinená tyčinka vyvinul autokozmetický priemysel pre účinné odstraňovanie a dekontamináciu karosérie vozidla. Je to univerzálny spôsob odstránenia rôznych druhov znečistenia a kontaminácie ako náletovej hrdze, živice, zvyškov pneumatík, brzdného prachu... Svojím výzorom pripomína skôr plastelínu ako hlinu avšak svojím spracovaním ide o špeciálnu hmotu. V kombinácii clay baru s lubrikantom, aby sa zamedzilo poškriabaniu laku a zjednodušil pohyb po karosérii, dochádza k účinnému odstráneniu rôznych nečistôt a samotnej dekontaminácii.

Pri použití clay baru je v prvom kroku potrebné dôsledné umytie vozidla, aby sa odstránili hrubé nečistoty z vozidla a zabránilo sa ďalšiemu poškodeniu laku. Po dôslednom umytí je povrch vozidla pripravený na aplikáciu clay baru. Je veľmi dôležité, aby sa clay barom prechádzalo po častiach karosérie tak, aby sa zabránilo možnému vynechaniu čisteného povrchu. Pri práci s clay barom sa vyžaduje použiť lubrikant, aby sa zabránilo poškodeniu laku. Clay barom prechádzajte malými krúživými pohybmi po nalubrikovanej časti postupne všetkými časťami karosérie. Následne auto umyte a zakonzervujte voskom alebo konzervantom. 


Náletová hrdza


Tiež známa ako vzdušná hrdza pri ktorej ide o drobné kovové čiastočky, ktoré v zjednodušenej definícii vznikajú pri trení kovu o kov. Najčastejším miestom produkujúcim náletovú hrdzu sú brzdy na vozidlách, kde pri brzdení vzniká brzdný prach, ktorý obsahuje aj kovové častice, ktoré sú prúdením vzduchu rozptylované po okolí a usádzajú sa na povrchoch kolies alebo karosérie vozidiel. Ďalším producentom vzdušnej hrdze môžu byť vlaky alebo rôzne výrobné fabriky.

Odstránenie náletovej hrdze je možné mechanicky (clay barom), ktorý si vyžaduje výrazne viac úsilia, alebo chemickou dekontamináciou. Existuje niekoľko výrobcov, ktorí ponúkajú prípravky pre chemickú dekontamináciu. Ide o prípravky, ktoré pri kontakte s kovovými časticami zreagujú a zmenia zafarbenie (väčšinou na purpurovú farbu). Prípravok sa nanáša rozprašovačom a pri väčšom znečistení je možné kontamináciu narušiť špongiou. Po aplikácii prostriedku na odstránenie náletovej hrdze je potrebné auto znova dôkladne umyť.


Asfalt a živica

Ďalším znečistením vozidla pri bežnom využívaní, ktoré robí nejednému milovníkovi áut starosti je znečistenie asfaltom, živicou, alebo lepidlom. Vyhnúť sa znečisteniu od živice je možné parkovaním auta mimo dosahu stromov, avšak vyhúť sa znečisteniu od asfaltu je problém, nakoľko takmer každá cesta potrebuje údržbu. 

Autokozmetický priemysel myslel aj na tieto druhy znečistenie a vyvinul niekoľko druhov prípravkov. Prvou možnosťou, ako bolo spomenuté vyššie je použitie clay baru, ktoré je však mechanicky namáhavé. Ďalšou možnosťou je využitie špeciálne vyvinutých prípravkov pre odstránenie asfaltu a živice. Väčšina týchto prípravkoch je univerzálnych a odstraňujú nielen asfalt a živicu, ale aj zvyšky lepidla po fólií, alebo znečistenie od oleja a pohonných hmôt. Pri niektorých prípravkoch je možné použitie aj na plastové časti vozidla, kde pri iných treba zabrániť styku prípravku s plastovými časťami vozidla, ktoré by mohlo viesť k nenávratnému poškodeniu. Prípravky sa aplikujú buď rozprašovačom, alebo jemným nanášaním mikrovláknom. Pri odstraňovaní zvyškov znečistenia mikrovláknom nie je odporúčané vyvíjať tlak, ale počkať kým prípravok zreaguje a znečistenie nerozpustí. Po odstránení všetkých znečistení je potrebné auto znova dôkladne umyť. Po dôkladnom dekontaminovaní auta je možné takto pripravený povrch zakonzervovať voskom, alebo ďalšími konzervantmi.