Menu
Your Cart

ALLROUND X CLEANER ORANGE – Extra silný pomarančový čistič 500ml

ALLROUND X CLEANER ORANGE – Extra silný pomarančový čistič 500ml
ALLROUND X CLEANER ORANGE – Extra silný pomarančový čistič 500ml

Produkt založený na báze prírodných pomarančových olejov odstráni aj nánosy tukov, sadzí a olejov, zvyšky dechtu a náterov, škvrny od živice, vtáčí trus, odery gumy, vosk, zvyšky lepidla a oveľa viac. V závislosti na znečistení rieďte teplou vodou 1:10 až 1:100.

Návod na použitie:

  1. Pred použitím dobre pretrepte.
  2. Odporúčame použiť jednorazové rukavice.
  3. Zabráňte priamemu slnečnému žiareniu počas aplikácie!
  4. Pred aplikáciou koncentrovaného prostriedku otestujte na nenápadnom mieste, či ho materiál znesie.
  5. Naneste rovnomerne a šetrne jemnou pórovitou špongiou alebo navlhčenou handričkou a nechajte krátko pôsobiť.
  6. Rozpustené nečistoty dôkladne zotrite a opláchnite vodou!

Dôležité! Uchovávajte mimo dosahu detí. Horľavá kvapalina a pary. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov vznietenia. Nefajčite! PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Odstráňte/ vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku umyte vodou / sprchou. Spôsobuje vážne poškodenie očí. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút vyplachujte vodou – ak je to možné, odstráňte kontaktné šošovky. Pokračujte v oplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM / lekára! Po použití si dôkladne umyte ruky. Prepravujte a skladujte vo zvislej polohe!

Krajina pôvodu: Nemecko

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
24,95€
Bez DPH: 20,79€
Štítky: Racoon
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.